MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Thái Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 413650

Tên bưu cục: An Ấp

Điện thoại: 0915528199

Địa chỉ: Thôn Xuân lai, Xã An Ấp An Ấp Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415690

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 02273535308

Địa chỉ: Thôn Bình Trật Nam, Xã An Bình An Bình Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415530

Tên bưu cục: An Bồi

Điện thoại: 02273821857

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã An Bồi An Bồi Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413800

Tên bưu cục: An Cầu

Điện thoại: 864103

Địa chỉ: Thôn Trung Châu Tây, Xã An Cầu An Cầu Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 412350

Tên bưu cục: An Châu

Điện thoại: 02273590569

Địa chỉ: Thôn Kim Châu 2, Xã An Châu An Châu Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413710

Tên bưu cục: An Dục

Điện thoại: 0916867063

Địa chỉ: Thôn An mỹ, Xã An Dục An Dục Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413780

Tên bưu cục: An Hiệp

Điện thoại: 01253216289

Địa chỉ: Thôn Nguyên xá, Xã An Hiệp An Hiệp Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413920

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 0912919468

Địa chỉ: Thôn Lộng Khê 1, Xã An Khê An Khê Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413680

Tên bưu cục: An Lễ

Điện thoại: 0978345686

Địa chỉ: Thôn Đào động, Xã An Lễ An Lễ Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 412590

Tên bưu cục: An Lễ

Điện thoại: 02273.795027

Địa chỉ: Thôn Gia Lễ, Xã Đông Mỹ Đông Mỹ Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413880

Tên bưu cục: An Mỹ

Điện thoại: 0949149866

Địa chỉ: Thôn Tô Đê, Xã An Mỹ An Mỹ Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413840

Tên bưu cục: An Ninh

Điện thoại: 0916640557

Địa chỉ: Thôn Phố lầy, Xã An Ninh An Ninh Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 416400

Tên bưu cục: An Ninh

Điện thoại: 0918723445

Địa chỉ: Thôn Trình trung đông, Xã An Ninh An Ninh Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413660

Tên bưu cục: An Quý

Điện thoại: 0977707815

Địa chỉ: Thôn Lai Ổn, Xã An Quý An Quý Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413790

Tên bưu cục: An Thái

Điện thoại: 01245562686

Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã An Thái An Thái Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413870

Tên bưu cục: An Thanh

Điện thoại: 0977944044

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Thanh An Thanh Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413690

Tên bưu cục: An Tràng

Điện thoại: 0947459443

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã An Tràng An Tràng Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413670

Tên bưu cục: An Vinh

Điện thoại: 01635256768

Địa chỉ: Thôn Hương hòa, Xã An Vinh An Vinh Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413700

Tên bưu cục: An Vũ

Điện thoại: 01638360646

Địa chỉ: Thôn Đại Điền, Xã An Vũ An Vũ Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 416450

Tên bưu cục: Bắc Hải

Điện thoại: 01214104717

Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Bắc Hải Bắc Hải Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 414460

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02273979296

Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 412430

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 02273586059

Địa chỉ: Thôn Hậu Trung 1, Xã Bạch Đằng Bạch Đằng Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415130

Tên bưu cục: Bách Thuận

Điện thoại: 3635049

Địa chỉ: Thôn Bách Tính, Xã Bách Thuận Bách Thuận Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 411070

Tên bưu cục: BCP Thái Bình

Điện thoại: 02273.831857

Địa chỉ: Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám Đề Thám Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413760

Tên bưu cục: Bến Hiệp

Điện thoại: 02273.863431

Địa chỉ: Thôn Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao Quỳnh Giao Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 416010

Tên bưu cục: Bình Định

Điện thoại: 02273818078

Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, Xã Bình Định Bình Định Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415540

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 02273821856

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Bình Minh Bình Minh Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415720

Tên bưu cục: Bình Nguyên

Điện thoại: 01965045169

Địa chỉ: Thôn Quân Hành, Xã Bình Nguyên Bình Nguyên Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415320

Tên bưu cục: Bồng Tiên

Điện thoại: 02273.827001

Địa chỉ: Thôn Song Thủy, Xã Vũ Tiến Vũ Tiến Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 414200

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Hưng Hà 414200

Điện thoại: 02273.861282

Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà Hưng Hà Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 414220

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Hưng Hà 414200

Điện thoại: 02273.861296

Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà Hưng Hà Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 414280

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Hưng Hà 414200

Điện thoại: 02273.861296

Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà Hưng Hà Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415500

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Kiến Xương

Điện thoại: 02273.821784

Địa chỉ: Khu Công Hòa, Thị Trấn Thanh Nê Thanh Nê Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415550

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Kiến Xương

Điện thoại: 02273.821784

Địa chỉ: Khu Công Hòa, Thị Trấn Thanh Nê Thanh Nê Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 415520

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Kiến Xương

Điện thoại: 02273.821784

Địa chỉ: Khu Công Hòa, Thị Trấn Thanh Nê Thanh Nê Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413830

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Quỳnh Phụ

Điện thoại: 02273.863264

Địa chỉ: Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi Quỳnh Côi Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413600

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Quỳnh Phụ

Điện thoại: 02273.863261

Địa chỉ: Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi Quỳnh Côi Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413630

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Quỳnh Phụ

Điện thoại: 02273.863261

Địa chỉ: Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi Quỳnh Côi Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 412880

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Thái Thụy

Điện thoại: 02273.753473

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Diêm Điền Diêm Điền Thái Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 413050

Tên bưu cục: Bưu cục Giao dịch Thái Thụy

Điện thoại: 02273.753475

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Diêm Điền Diêm Điền Thái Bình

Xem chi tiết>>