MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Thanh Hoá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 448390

Tên bưu cục: Ái Thượng

Điện thoại: 01238790484

Địa chỉ: Làng Trung Tâm, Xã Ái Thượng Ái Thượng Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441950

Tên bưu cục: An Hoạch

Điện thoại: 0916919271

Địa chỉ: Khu phố Nam Sơn, Phường An Hoạch An Hoạch Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 449200

Tên bưu cục: An Nông

Điện thoại: 0917800030

Địa chỉ: Thôn Vính Trù 1, Xã An Nông An Nông Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 456670

Tên bưu cục: Anh Sơn

Điện thoại: 0913842318

Địa chỉ: Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn Anh Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441080

Tên bưu cục: Ba Bia

Điện thoại: 853014

Địa chỉ: Sô´196, Đường Trường Thi, Phường Trường Thi Trường Thi Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 445960

Tên bưu cục: Ba Chè

Điện thoại: 02373829005

Địa chỉ: Thôn Trà Thượng, Xã Thiệu Đô Thiệu Đô Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441895

Tên bưu cục: Ba Đình

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Phố Đinh Công Tráng, Phường Ba Đình Ba Đình Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 443960

Tên bưu cục: Ba Đình

Điện thoại: 01267068703

Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Xã Ba Đình Ba Đình Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448100

Tên bưu cục: Bá Thước

Điện thoại: 02373880109

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng Canh Nàng Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448120

Tên bưu cục: Bá Thước

Điện thoại: 02373880109

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng Canh Nàng Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448140

Tên bưu cục: Bá Thước

Điện thoại: 02373880109

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Canh Nàng Canh Nàng Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441324

Tên bưu cục: Bà Triệu 1

Điện thoại: 962268

Địa chỉ: Sô´339, Đường Bà Triệu, Phường Hàm Rồng Hàm Rồng Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441277

Tên bưu cục: Bà Triệu 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´375, Đường Bà Triệu, Phường Đông Thọ Đông Thọ Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441440

Tên bưu cục: Ba Voi

Điện thoại: 02373951313

Địa chỉ: Sô´495, Đường Quang Trung, Phường Đông Vệ Đông Vệ Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 451310

Tên bưu cục: Bắc Lương

Điện thoại: 01233050872

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Lương Bắc Lương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 444950

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 770283

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Bắc Sơn Bắc Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 444964

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02373763031

Địa chỉ: Khu 7, Phường Bắc Sơn Bắc Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 455370

Tên bưu cục: Bãi Trành

Điện thoại: 01238153748

Địa chỉ: Thôn Cầu, Xã Bãi Trành Bãi Trành Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448210

Tên bưu cục: Ban Công

Điện thoại: 0917252964

Địa chỉ: Thôn Ba, Xã Ban Công Ban Công Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 453529

Tên bưu cục: Bát mọt

Điện thoại: 0949008236

Địa chỉ: Thôn Cạn, Xã Bát Mọt Bát Mọt Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441810

Tên bưu cục: BCP Thanh Hóa BP

Điện thoại: 02373850463

Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên Điện Biên Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441820

Tên bưu cục: BCP Thanh Hóa CPN

Điện thoại: 02373716444

Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên Điện Biên Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441850

Tên bưu cục: BCP Thanh Hóa Ngoại Thành

Điện thoại: 02373850104

Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên Điện Biên Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 440900

Tên bưu cục: BĐ Hệ 1

Điện thoại: 02373852502

Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên Điện Biên Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 442160

Tên bưu cục: BĐ VHX Quảng Đại

Điện thoại: 0912059215

Địa chỉ: Thôn Bùi Huệ, Xã Quảng Đại Quảng Đại Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 442150

Tên bưu cục: BĐ VHX Quảng Hùng

Điện thoại: 01255465108

Địa chỉ: Thôn Hùng Ngọc, Xã Quảng Hùng Quảng Hùng Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 442170

Tên bưu cục: BĐ VHX Quảng Minh

Điện thoại: 0918253286

Địa chỉ: Thôn Phúc Quang, Xã Quảng Minh Quảng Minh Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 442130

Tên bưu cục: BĐ VHX Quảng Thọ

Điện thoại: 0916474678

Địa chỉ: Thôn Thọ Văn, Xã Quảng Thọ Quảng Thọ Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 442120

Tên bưu cục: BĐ VHX Quảng Vinh

Điện thoại: 0943416426

Địa chỉ: Thôn Mới , Xã Quảng Vinh Quảng Vinh Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441050

Tên bưu cục: BĐ VP BĐ tỉnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên Điện Biên Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 442140

Tên bưu cục: BĐVHX Quảng Châu

Điện thoại: 0917123586

Địa chỉ: Thôn Châu Bình, Xã Quảng Châu Quảng Châu Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441279

Tên bưu cục: Bến xe liên tỉnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Việt Bắc, Phường Đông Thọ Đông Thọ Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 441760

Tên bưu cục: Bến Xe Ô Tô Nội Tỉnh

Điện thoại: 854214

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn Tân Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448705

Tên bưu cục: Bến xe Triệu Sơn

Điện thoại: 567300

Địa chỉ: Khu phố Tô Vĩnh Diện, Thị Trấn Triệu Sơn Triệu Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 445020

Tên bưu cục: Bỉm Sơn

Điện thoại: 02373776559

Địa chỉ: Sô´47, Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo Ngọc Trạo Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 444900

Tên bưu cục: Bỉm Sơn

Điện thoại: 02373776559

Địa chỉ: Sô´47, Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo Ngọc Trạo Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 444940

Tên bưu cục: Bỉm Sơn

Điện thoại: 02373776559

Địa chỉ: Sô´47, Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo Ngọc Trạo Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 455320

Tên bưu cục: Bình Lương

Điện thoại: 0977912322

Địa chỉ: Thôn Thắng Lộc, Xã Bình Lương Bình Lương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 456420

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 01234189466

Địa chỉ: Thôn Đông Tiến, Xã Bình Minh Bình Minh Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 449100

Tên bưu cục: Bình Sơn

Điện thoại: 01272425972

Địa chỉ: Thôn Cồn Thoi, Xã Bình Sơn Bình Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>