MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Vĩnh Phúc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 281600

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02113833450

Địa chỉ: Thôn Hương Đình, Xã An Hòa An Hòa Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282570

Tên bưu cục: An Tường

Điện thoại: 02113839184

Địa chỉ: Thôn Cam Giá, Xã An Tường An Tường Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281220

Tên bưu cục: Bá Hiến

Điện thoại: 0918567142

Địa chỉ: Thôn Quang Vinh, Xã Bá Hiến Bá Hiến Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281880

Tên bưu cục: Bắc Bình

Điện thoại: 02113706933

Địa chỉ: Thôn Bình Long, Xã Bắc Bình Bắc Bình Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282070

Tên bưu cục: Bạch Lưu

Điện thoại: 02113892191

Địa chỉ: Thôn Hồng Sen, Xã Bạch Lưu Bạch Lưu Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281830

Tên bưu cục: Bàn Giản

Điện thoại: 0943626722

Địa chỉ: Thôn Đông Lai, Xã Bàn Giản Bàn Giản Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281000

Tên bưu cục: Bảo Sơn

Điện thoại: 860957

Địa chỉ: Sô´so 20, Đường Trần Phú, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281160

Tên bưu cục: BCP Vĩnh Yên

Điện thoại: 02113841870

Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Đống Đa Đống Đa Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281980

Tên bưu cục: Bến Then

Điện thoại: 02113858010

Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn Tam Sơn Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281001

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 841955

Địa chỉ: Sô´so 2, Đường Trần Phú, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282810

Tên bưu cục: Bình Định

Điện thoại: 02113857160

Địa chỉ: Khu Mả lọ, Xã Bình Định Bình Định Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282330

Tên bưu cục: Bình Dương

Điện thoại: 02113839185

Địa chỉ: Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương Bình Dương Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281320

Tên bưu cục: Binh Xuyen

Điện thoại: 596600

Địa chỉ: Thôn Chùa Tiếng, Xã Hương Sơn Hương Sơn Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281240

Tên bưu cục: Bình Xuyên

Điện thoại: 02113866789

Địa chỉ: Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh Hương Canh Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281200

Tên bưu cục: Bình Xuyên

Điện thoại: 02113866789

Địa chỉ: Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh Hương Canh Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281360

Tên bưu cục: Bình Xuyên

Điện thoại: 02113866789

Địa chỉ: Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh Hương Canh Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283720

Tên bưu cục: Bồ Lý

Điện thoại: 0211831144

Địa chỉ: Thôn Trại Mái, Xã Bồ Lý Bồ Lý Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282520

Tên bưu cục: Bồ Sao

Điện thoại: 0941808666

Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Bồ Sao Bồ Sao Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 280900

Tên bưu cục: Bưu cục Hệ 1 Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113861341

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo Liên Bảo Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282510

Tên bưu cục: Cao Đại

Điện thoại: 02113838158

Địa chỉ: Thôn Đại Định, Xã Cao Đại Cao Đại Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283501

Tên bưu cục: Cao Minh

Điện thoại: 02113879110

Địa chỉ: Thôn Xuân Hoà 1, Xã Cao Minh Cao Minh Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282150

Tên bưu cục: Cao Phong

Điện thoại: 02113828101

Địa chỉ: Thôn Nông Xanh, Xã Cao Phong Cao Phong Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282980

Tên bưu cục: Chợ Lồ

Điện thoại: 02113770477

Địa chỉ: Thôn Chợ Lồ, Xã Nguyệt Đức Nguyệt Đức Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281050

Tên bưu cục: Chùa Hà

Điện thoại: 861478

Địa chỉ: Sô´so 72, Khu phố Chùa Hà, Xã Định Trung Định Trung Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283630

Tên bưu cục: Đại Đình

Điện thoại: 02113814247

Địa chỉ: Thôn Trại Mới, Xã Đại Đình Đại Đình Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282360

Tên bưu cục: Đại Đồng

Điện thoại: 02113822292

Địa chỉ: Khu 2, Xã Đại Đồng Đại Đồng Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283546

Tên bưu cục: Đại Lải

Điện thoại:

Địa chỉ: Dãy nhà , Khu trung tâm thương mại Khu A Hồ Đại lải, Xã Ngọc Thanh Ngọc Thanh Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282880

Tên bưu cục: Đại Tự

Điện thoại: 02113836928

Địa chỉ: Thôn Đại Tự, Xã Đại Tự Đại Tự Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281420

Tên bưu cục: Đạo Đức

Điện thoại: 887474

Địa chỉ: Làng Bảo Đức, Xã Đạo Đức Đạo Đức Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281428

Tên bưu cục: Đạo Đức

Điện thoại: 0914.795.734

Địa chỉ: Thôn Kếu, Xã Đạo Đức Đạo Đức Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283700

Tên bưu cục: Đạo Trù

Điện thoại: 02113831147

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Trù Đạo Trù Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281700

Tên bưu cục: Đạo Tú

Điện thoại: 02113833287

Địa chỉ: Thôn Hủng 1, Xã Đạo Tú Đạo Tú Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282170

Tên bưu cục: Đình Chu

Điện thoại: 0915361046

Địa chỉ: Thôn Trung Kiên, Xã Đình Chu Đình Chu Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281040

Tên bưu cục: Định Trung

Điện thoại: 02113860631

Địa chỉ: Làng Đậu, Xã Định Trung Định Trung Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282010

Tên bưu cục: Đôn Nhân

Điện thoại: 02113858102

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Đôn Nhân Đôn Nhân Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282820

Tên bưu cục: Đồng Cương

Điện thoại: 02113836723

Địa chỉ: Thôn Tư Chỉ, Xã Đồng Cương Đồng Cương Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282200

Tên bưu cục: Đồng Ích

Điện thoại: 02113501888

Địa chỉ: Thôn Viên Luận, Xã Đồng Ích Đồng Ích Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281930

Tên bưu cục: Đồng Quế

Điện thoại: 02113830575

Địa chỉ: Thôn Quế Trạo A, Xã Đồng Quế Đồng Quế Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 280100

Tên bưu cục: Đồng Tâm

Điện thoại: 02113.632.666

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đồng Tâm Đồng Tâm Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 282110

Tên bưu cục: Đồng Thịnh

Điện thoại: 02113830561

Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Thịnh Đồng Thịnh Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>