MangYTe

Truyện Âm Dương Giới - Kiếm hiệp

Âm Dương Giới
  • Tên truyện: Âm Dương Giới
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 24/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Âm Dương Giới

Bạn đang đọc truyện Âm Dương giới của tác giả Vô Danh trên website đọc truyện online. Thiên địa vạn vật phân âm dương, thế giới cũng không ngoại lệ. Đổng dật mang theo một quả cổ giới đi tới Âm Linh Giới, gặp một cái tự xưng Ma Đế lão nhân, tu luyện một loại nghịch thiên pháp quyết, từ nay về sau lâm vào đuổi giết cùng bị đuổi giết khốn cảnh bên trong.
Trở thành Âm Linh Giới công địch, còn có một đám vô cùng địch nhân cường đại, xem đổng dật như thế nào đi bước một bước đường máu đi hướng đỉnh! Chấp chiến đao, bất tử bất diệt, tu ma quyết, phệ hồn thôn thiên! Tàn sát mười điện, máu thuốc nhuộm âm linh, đốt đã thân thể, nghịch loạn âm dương!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Máu nhuộn Hạ Lan sơn 24/12/2013
2 Chương 2 Nơi hang sâu chân truyền tuyệt kỹ 24/12/2013
3 Chương 3 Mạc Bắc tứ tuyệt 24/12/2013
4 Chương 4 Mạc Bắc tứ tuyệt 24/12/2013
5 Chương 5 Thoát thân nơi cổ miếu 24/12/2013
6 Chương 6 Ngộ độc tại Kỳ Liên sơn 24/12/2013
7 Chương 7 Hai nữ lang núi Trường Bạch 24/12/2013
8 Chương 8 Khắc phục Độc Vương Sa Thiên Lý 24/12/2013
9 Chương 9 Nơi rừng thông Vô danh tăng xuất hiện 24/12/2013
10 Chương 10 Nơi cổ miếu truyền dạy võ công 24/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »