MangYTe

Truyện Anh Hùng Chí - Kiếm hiệp

Anh Hùng Chí
  • Tên truyện: Anh Hùng Chí
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Anh Hùng Chí

Bạn đang đọc truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu trên trang đọc truyện online. Tiểu thuyết xoay quanh 4 nhân vật chính : Quan - Hải – Vân - Viễn.Họ là quý công tử mưu cơ thâm trầm (Dương Túc Quan), tướng quân hào hùng bất kham (Tần Trọng Hải), thư sinh lạc phách thất cơ (Lư Vân), bổ khoái vong mệnh thiên nhai (Ngũ Định Viễn).
Bốn con người trong thời đại đen tối, vận mệnh tương liên, tình tiết giao thoa phức tạp, tình cảm động lòng người…
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiết huyết Ngũ bộ đầu 27/12/2013
2 Chương 2 Huyết án diệt môn 27/12/2013
3 Chương 3 Túi gấm giữ mạng 27/12/2013
4 Chương 4 Côn Luân Kiếm xuất, máu chảy thành sông. 27/12/2013
5 Chương 5 Hàng hay là chết 27/12/2013
6 Chương 6 Thiết kiếm Chấn Thiên Nam 27/12/2013
7 Chương 7 Lang bạt kỳ hồ. 27/12/2013
8 Chương 8 Lệ rải khắp kinh thành. 27/12/2013
9 Chương 9 Thi rớt tú tài 27/12/2013
10 Chương 10 Lập thân vì thiên hạ 27/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »