MangYTe

Truyện Bạo Thần - Khoa huyễn

Bạo Thần
  • Tên truyện: Bạo Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Khoa huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Bạo Thần

Bạn đang đọc truyện Bạo Thần của tác giả Giải Tử Ca trên trang đọc truyện online. Đem làm Lữ Phi tại đại học trong lúc, hút thuốc uống rượu suốt đêm Game Online, đá bóng tán gái bao dạ đánh tám mươi! Thẳng đến tới gần tốt nghiệp, cuộc thi ăn gian bị nắm,chộp, khai trừ học tịch.
Nhân sinh phảng phất đã đến tới hạn.Đại học trong lúc duy nhất đã làm một chuyện tốt, cái kia chính là...Với tư cách đệ nhất vạn chín ngàn 999 cái đến Dị Giới đệ tử, hắn là bất hạnh đấy, đồng thời cũng là may mắn đấy...Một vị nhị lưu thích khách cho hắn một khỏa Tị Thủy Châu, cái này có nhiều sắc bén...Một vị háo sắc đạo tặc cho hắn làm phụ tá, tuy nhiên phiền toái không ngừng, nhưng hắn đã có tùy thân mang theo binh khí kho...Một vị xuống dốc Đức Lỗ Y gia gia cho hắn một khỏa hạt giống, khục khục khục khục, trong tay hắn gân gà hạt giống biến thành như thế bựa...Thời gian dần qua, Lữ Phi cũng có tình bạn, thân tình, đương nhiên là có tình yêu
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Lão bá thu phế phẩm 27/11/2013
2 Chương 2 Không chịu nỗi một kích 27/11/2013
3 Chương 3 Sống sót 27/11/2013
4 Chương 4 Bất khuất dã man nhân 27/11/2013
5 Chương 5 Cừu hận trở nên gay gắt 27/11/2013
6 Chương 6 Khai huyệt 27/11/2013
7 Chương 7 Vượt ngục (1) 27/11/2013
8 Chương 8 Vượt ngục (2) 27/11/2013
9 Chương 9 Không trốn? Chờ chết? 27/11/2013
10 Chương 10 Phía dưới thi thể 27/11/2013
1  ... Tiếp »