MangYTe

Truyện Càn Khôn Song Tuyệt - Kiếm hiệp

Càn Khôn Song Tuyệt
  • Tên truyện: Càn Khôn Song Tuyệt
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 23/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Càn Khôn Song Tuyệt

Bạn đang đọc truyện Càn Khôn Song Tuyệt của tác giả Gia Cát Thanh Vân trên trang đọc truyện online. Kim Thang Bảo danh trấn võ lâm, là lãnh tụ võ lâm hắc bạch lưỡng đạo phía Nam.Kim Thang Bảo lâm đại biến, tổng quản Hứa Trọng Lương bị phục kích chết.
Bảo chủ Kim Thang Bảo là Vạn Lý phi Hồng Vân Thiết Thành mời một cao nhân về nắm giữ chức tổng quản đó là “Hảo Hảo Tiên Sinh” Tống Thiên Hành.“Hảo Hảo Tiên Sinh” là ai ? Hai chữ “Hảo Hảo” có ý gì ?Thật bất ngờ kẻ thù cuối cùng lại là…
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Nhận lời xuất thế 23/12/2013
2 Chương 2 ai phục ma đầu 23/12/2013
3 Chương 3 Thẩm tra nội gian 23/12/2013
4 Chương 4 Giả trang nhập bảo 23/12/2013
5 Chương 5 Nhất Thống môn chủ 23/12/2013
6 Chương 6 Ngân Y vệ đội 23/12/2013
7 Chương 7 Dị dung tiềm phục 23/12/2013
8 Chương 8 Bức đòi tiêu ngân 23/12/2013
9 Chương 9 Kim Thang bảo thượng Quần anh hội 23/12/2013
10 Chương 10 Nam nhi hữu lệ bất khinh lưu 23/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »