MangYTe

Truyện Chân Linh Cửu Biến - Tiên hiệp

Chân Linh Cửu Biến
  • Tên truyện: Chân Linh Cửu Biến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Chân Linh Cửu Biến

Bạn đang đọc truyện Chân Linh Cửu Biến của tác giả Thụy Thu trên trang đọc truyện online. Truyện kể về quá trình một tu sĩ phổ thông phấn đấu tu luyện, trưởng thành, bao gồm cả quá trình phát triển của một môn phái với bao quyền mưu, ám sát, chiến đấu, lợi ích và phấn đấu.
 Đó là một tràng nhân yêu hai tộc đối kháng, rồi đại kiếp đến gần, để các bên hợp tung liên hoành tranh đấu cho sự tồn tại. 

Trong truyện, tu sĩ Lục Bình đệ tử của Chân Linh phái chuyên tu thủy hệ công pháp những bằng nổ lực của mình đã từng bước thành công về luyện phù, luyện đan, tu thành thần thông giành lấy tiếng nói cho chính mình, chống lại những âm mưu đã ẩn giấu thâm sâu trong tu chân giới hàng vạn năm.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Luyện khí 21/12/2013
2 Chương 2 Huyết phù 21/12/2013
3 Chương 3 Sơ băng 21/12/2013
4 Chương 4 Khiêu chiến 21/12/2013
5 Chương 5 Đồng kính (Gương đồng) 21/12/2013
6 Chương 6 Bắt đầu 21/12/2013
7 Chương 7 Tỷ đấu 21/12/2013
8 Chương 8 Đánh cuộc 21/12/2013
9 Chương 9 Tương trì 21/12/2013
10 Chương 10 Đánh bại 21/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »