MangYTe

Truyện Chích Thủ Già Thiên - Quân sự

Chích Thủ Già Thiên
  • Tên truyện: Chích Thủ Già Thiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Quân sự
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 13/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Chích Thủ Già Thiên

Bạn đang đọc truyện Chích Thủ Già Thiên của tác giả Tuyết Sơn Phi Hồ trên trang đọc truyện online.Hắn quật khởi từ trong rễ cỏ, lên như diều gặp gió. Mạnh lên trong nghịch cảnh, bất khuất không gục ngã.
Thân thế không biết từ đâu, quan trường ngươi lừa ta gạt, thế giới cá lớn nuốt cá bé, dòng xoáy mỹ nữ phấn hồng...Đây là một thiên truyền thuyết xúc động lòng người về một trang nam nhi không ngại cường địch!Đây là một đoạn giai thoại về một thiếu niên đa tình yêu hận đan xen!Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng ta muốn, trong muôn đóa hoa ấy, một phiến lá cũng không dính vào thân!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Diễm phúc bay tới. 13/12/2013
2 Chương 2 Nghĩa khí giữa người nghèo với nhau 13/12/2013
3 Chương 3 Một lần đi vào động tiêu hồn 13/12/2013
4 Chương 4 Hoa khôi ngày xưa. 13/12/2013
5 Chương 5 Đường về không bình yên. 13/12/2013
6 Chương 6 Kiếm ý mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy 13/12/2013
7 Chương 7 Nữ tuần đốc thực tập ngây thơ. 13/12/2013
8 Chương 8 Ngày huấn luyện. 13/12/2013
9 Chương 9 Thiết kỵ phiên phi bắc cương lai. 13/12/2013
10 Chương 10 Sĩ diện của quý tộc và sự tôn nghiêm của người nghèo. 13/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »