MangYTe

Truyện Chứng Hồn Đạo - Tiên hiệp

Chứng Hồn Đạo
  • Tên truyện: Chứng Hồn Đạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Chứng Hồn Đạo

Bạn đang đọc truyện Chứng Hồn Đạo của tác giả Tam Nguyệt Mộng Khê trên trang đọc truyện online.Một khi đã bước lên con đường tu tiên thì phải là người tuyệt đoạn nhân tình, lãnh khốc với nhân thế?Thiên tài đích thật là như thế nào? Là người có tu vi cảnh giới cao hơn những người khác. Vậy thì danh xưng Siêu cấp thiên tài là như thế nào? Chính là một người điên không ngừng cố gắng đi theo con đường của riêng mình.
Đại ma đầu là như thế nào? Là người tàn sát sinh linh vô tội. Vậy người rút kiếm chém đại ma đầu là người như thế nào? Là một anh hùng trượng nghĩa? Không, rút kiếm tương trợ chỉ vì muốn bảo vệ sinh linh trong thiên hạ, chỉ vì muốn bảo vệ những người thân cận.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiếp Dẫn 16/12/2013
2 Chương 2 Nghị Luận 16/12/2013
3 Chương 3 Chuyện Năm Xưa 16/12/2013
4 Chương 4 Lệnh Hồ 16/12/2013
5 Chương 5 Thần Niệm 16/12/2013
6 Chương 6 Thiên Tài! 16/12/2013
7 Chương 7 Rời Núi 16/12/2013
8 Chương 8 Lý Thiên Mạc 16/12/2013
9 Chương 9 Dẫn Kiến 16/12/2013
10 Chương 10 Giải Thích 16/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »