MangYTe

Truyện Cô Độc Chiến Thần 1 - Quân sự

Cô Độc Chiến Thần 1
  • Tên truyện: Cô Độc Chiến Thần 1
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Quân sự
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 13/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Cô Độc Chiến Thần 1

Bạn đang đọc truyện Cô Độc Chiến Thần 1 của tác giả Huyễn Vũ trên trang đọc truyện online.Trên đời phàm là động vật có suy nghĩ thường thường rất hiếu chiến.Đặc biệt là loài người chúng ta, hầu như tất cả sử sách của loài người đều có thể nói là ghi chép về chiến tranh.Thế giới động vật phát động chiến tranh vì giành giật thức ăn, tranh đoạt đực cái, tranh địa vị, giành địa bàn, nhìn không vừa mắt, v.v... những lý do này rất trực tiếp.Còn loài người tự xưng là sinh vật có trí khôn, mặc dù lý do chiến tranh cũng giống như động vật, nhưng cách nói lại rất hoa lệ, rất dễ nghe, che dấu mục đích phát động chiến tranh cũng giống như động vật của mình...Bất kể loài người dùng lý do gì, chiến tranh vẫn cứ kéo dài như vậy, mặc dù có lúc từng có hòa bình, nhưng tương lai rồi vẫn có chiến tranh.
Chiến tranh cứ như vậy mà lúc ngưng lúc tiếp diễn kéo dài từ xa xưa tới nay, đã tạo nên rất nhiều nhà quân sự, các anh hùng hào kiệt từ trong chiến tranh, từ trong quần chúng.Mà trong chiến tranh, những nhà quân sự, những anh hùng kia cũng thường được ca tụng với các loại danh hiệu mê người như Thường Thắng Tướng Quân, Bất Bại Tướng Quân, Thiên Tài Quân Sư, v.v.. và v.v..Nhưng có một danh hiệu mà không một danh từ nào có thể thay thế được, đó chính là: Chiến Thần.Nhân loại đúng là hiếu chiến, bất kể ở thời đại nào, không gian nào, chỉ cần chỗ nào có nhân loại là nơi đó có chiến tranh...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đội quân pháo hôi (P1) 13/12/2013
2 Chương 2 Đại đội trưởng (P1) 13/12/2013
3 Chương 3 Quốc vương băng hà (P1) 13/12/2013
4 Chương 4 Giải cứu công chúa (P1) 13/12/2013
5 Chương 5 Trở về an toàn 13/12/2013
6 Chương 6 Cứu Viện 13/12/2013
7 Chương 7 Luận công ban thưởng 13/12/2013
8 Chương 8 Đại Thần Quan 13/12/2013
9 Chương 9 Bữa điểm tâm trầm mặc 13/12/2013
10 Chương 10 Ám sát 13/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »