MangYTe

Truyện Cữu Âm Giáo - Kiếm hiệp

Cữu Âm Giáo
  • Tên truyện: Cữu Âm Giáo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 25/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Cữu Âm Giáo

Bạn đang đọc truyện Cữu Âm giáo của tác giả Liễu Tàng Dương trên website đọc truyện online. Hòn đá lập tức bị đôi tay rắc chắc của Cao Đình Phương nhấc lên cao hơn đầu.Không sớm cũng không muộn, đúng lúc này nhân vật ẩn bên trong vọng canh cố tình cười trêu Cao Đình Phương :- Còn trẻ như ngươi có được sức lực này quả là hiếm có.
Nhưng ta đang chờ xem ngươi sẽ làm thế nào để đứng thẳng người lên, sau đó còn vất bỏ hòn đá qua một bên như lời ngươi vừa khoác lác. Ha... Ha...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thạch Tháp bảo lâm vòng lao lý 25/12/2013
2 Chương 2 Điều bí ẩn trong tòa Thạch tháp 25/12/2013
3 Chương 3 Đắc ngộ Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ 25/12/2013
4 Chương 4 Thạch Tháp trung ngộ cảnh kinh tâm 25/12/2013
5 Chương 5 Giang hồ hiểm ác phủ muôn trùng 25/12/2013
6 Chương 6 Quái bà bà chạm Tàn Cước Cái 25/12/2013
7 Chương 7 Thiên tạo đố kỵ kẻ hồng nhan 25/12/2013
8 Chương 8 Vân Mộng sơn chạm Cửu Âm giáo 25/12/2013
9 Chương 9 Tà công Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn 25/12/2013
10 Chương 10 Kỳ duyên 25/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »