MangYTe

Truyện Cửu Chuyển Kim Thân Quyết - Tiên hiệp

Cửu Chuyển Kim Thân Quyết
  • Tên truyện: Cửu Chuyển Kim Thân Quyết
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Cửu Chuyển Kim Thân Quyết
Bạn đang đọc truyện Cửu Chuyển Kim Thân Quyết của tác giả Khổ Sáp Đích Điềm Già Phê trên trang đọc truyện online. Một lần ngẫu nhiên cứu người,Mà được tiếp nhận truyền thừa của thượng cổ đại thần vô đích,Khiến Long Vô Danh từ một đứa trẻ mồ côi thành một cường giả tu chân giới.

Đón xem Long Vô Danh như thế nào mang theo các huynh đệ của mình ở Nhân Gian, Tu Chân giới, Tiên giới, Thần giới nhấc lên tinh phong huyết vũ.

Sáng tạo ra một sự tích truyền kỳ, cuối cùng trở thành một thiên tôn đại năng.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://mangyte.vn/truyen-cuu-chuyen-kim-than-quyet-952.html