MangYTe

Truyện Đại Chúa Tể - Kiếm hiệp

Đại Chúa Tể
  • Tên truyện: Đại Chúa Tể
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Đại Chúa Tể

Bạn đang đọc truyện Đại chúa tể của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu trên website đọc truyện online. Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc như rừng, quần hùng tụ hội, một vị thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện, tại vô tận thế giới trình diễn một truyền kỳ khiến kẻ khác ngước nhìn, theo đuổi con đường chúa tể.
Hỏa vực vô tận, Viêm Đế chấp chưởng, vạn hỏa đốt thương khung. 
Võ cảnh nội, Võ Tổ uy, chấn nhiếp càn khôn. Tây Thiên điện, Bách Chiến hoàng, chiến uy vô khả địch.
Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chủ trấn thiên địa
...

Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông vào thế giới rối ren đặc sắc vô cùng, con đường chúa tể, ai nổi ai chìm?

Đại Thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bắc Linh viện 27/12/2013
2 Chương 2 Thiếu niên bị đuổi khỏi Linh lộ 27/12/2013
3 Chương 3 Mục vực 27/12/2013
4 Chương 4 Đại Phù Đồ Quyết 27/12/2013
5 Chương 5 Đại thiên thế giới 27/12/2013
6 Chương 6 Biên độ dao động linh lực 27/12/2013
7 Chương 7 Mộ Nguyên 27/12/2013
8 Chương 8 Liễu Dương 27/12/2013
9 Chương 9 Đối mặt 27/12/2013
10 Chương 10 Tỷ thí học viện 27/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »