MangYTe

Truyện Đại Đạo Tu Tiên - Tiên hiệp

Đại Đạo Tu Tiên
  • Tên truyện: Đại Đạo Tu Tiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đại Đạo Tu Tiên
Xoay quanh nhân vật chính là một ncon người nhỏ bé - xuất thân hèn kém. Có chút thông minh và cũng chút lém lỉnh. Cơ duyên đã đưa chàng vào thế giới tu tiên, thế giới đầy bạo lực. Làm sao để có thể vững bước trên con đường đầy trông gai ấy? Con đường bước đi của chàng như thế nào? Hãy dõi theo Đại Đạo Tu Tiên trên trang đọc truyện online nhé!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đại Đạo Tu Tiên - Biểu Lãng quận 21/12/2013
2 Chương 2 Đại Đạo Tu Tiên - Thiên Nam 21/12/2013
3 Chương 3 Đại Đạo Tu Tiên - Thử thách 21/12/2013
4 Chương 4 Đại Đạo Tu Tiên - Lựa chọn (1) 21/12/2013
5 Chương 5 Đại Đạo Tu Tiên - Lựa chọn (2) 21/12/2013
6 Chương 6 Đại Đạo Tu Tiên - Ác đấu 21/12/2013
7 Chương 7 Đại Đạo Tu Tiên - Thượng giới 21/12/2013
8 Chương 8 Đại Đạo Tu Tiên - Bất ngờ 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://mangyte.vn/truyen-dai-dao-tu-tien-992.html