MangYTe

Truyện Đại Vận Mệnh - Kiếm hiệp

Đại Vận Mệnh
  • Tên truyện: Đại Vận Mệnh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Đại Vận Mệnh

Bạn đang đọc truyện Đại Vận Mệnh của tác giả Lưu Linh Lão Đại trên trang đọc truyện online. Cuộc đời của một đại hiệp, tương tự như cây trúc vậy.Thân trúc nát vụn vẫn còn sắc xanh, đốt ra tro vẫn giữ nguyên gióng thẳng.
 Mà cái giống trúc ấy sức sống thật là ghê gớm. Đất đai dẫu cằn cỗi lá vẫn biếc mầu, phong ba bão táp chẳng thể quật ngã. Một nhành trúc lìa cành, chỉ cần bén đất là lập tức mọc rễ, phát triển thành cây mới.Trúc bị chặt cụt gốc thì nảy măng. Măng thẳng tắp và nhọn hoắt, một thời gian sau lại vươn cao ngạo nghễ thành thân trúc mới.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 THÂM TÌNH. 26/12/2013
2 Chương 2 HÀO NGHĨA. 26/12/2013
3 Chương 3 SO TÀI. 26/12/2013
4 Chương 4 HÀNH THÍCH . 26/12/2013
5 Chương 5 VÃNG SỰ. 26/12/2013
6 Chương 6 TRUY TUNG. 26/12/2013
7 Chương 7 NGỘ HIỂM.. 26/12/2013
8 Chương 8 BẠI LỘ HÀNH TUNG. 26/12/2013
9 Chương 9 NGỘ OAN. 26/12/2013
10 Chương 10 KỊCH BIẾN. 26/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »