MangYTe

Truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Tiên hiệp

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
  • Tên truyện: Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện

Mọi người hẵn đã đọc qua bộ truyện Đấu Phá Thương Khung vậy thì không thể bỏ Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện của tác giả Lão Đàn Toan Thái nhé. Phần sau này rất hay không kém phần thú vị so với truyện đấu phá thương khung.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Giới Thiệu 21/12/2013
2 Chương 2 Tiến vào thông đạo 21/12/2013
3 Chương 3 Không Gian Sơ Khai! 21/12/2013
4 Chương 4 Nghiền nát! 21/12/2013
5 Chương 5 Chết? 21/12/2013
6 Chương 6 Lại Hỏa Thiêu Đấu Đế Chi Thể 21/12/2013
7 Chương 7 Tái Tạo 21/12/2013
8 Chương 8 Tiến Về Hướng Bắc! 21/12/2013
9 Chương 9 Tiếu Nguyệt Lôi Hỏa Lang! 21/12/2013
10 Chương 10 Gặp lại Thiên Hạt Độc Long Thú! 21/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »