MangYTe

Truyện Đẹp Tuyệt Thú Hoàn - Dị giới

Đẹp Tuyệt Thú Hoàn
  • Tên truyện: Đẹp Tuyệt Thú Hoàn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Dị giới
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Bạn đang đọc truyện Đẹp Tuyệt Thú Hoàn của tác giả Lâm Gia Thành trên trang đọc truyện online. Nàng là một tuyệt sắc yêu cơ, đi vào một địa phương mà đa số mỹ nhân thực hiếm lạ, gặp được một thú tính mĩ nam.

Sau đó, chuyện xưa bắt đầu từ buổi đi săn nào đấy….

Nó không hề ảnh hưởng gì đến lịch sử nhân loại, chính là ảo tưởng rằng thế giới đã phát sinh một chuyện tình mới lạ mà thôi.