MangYTe

Truyện Dịch Cân Kinh - Tiên hiệp

Dịch Cân Kinh
  • Tên truyện: Dịch Cân Kinh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Dịch Cân Kinh

Bạn đang đọc truyện Dịch Cân Kinh của tác giả Mị Nam trên trang đọc truyện online. Tần Thứ, một cái chất phác thiếu niên theo gia gia ẩn cư tại Đông Bắc thâm sơn trung tu tập Thiên Xà xạ tức luyện khí thuật. Sau khi gia gia tạ thế, theo di ngôn của gia gia trở lại Thiên Xà tộc nhất mạch để nhận tổ quy tông, thì bị tộc trưởng ám hại, phế bỏ nội đan trở thành phế nhân không thể tiếp tục tu luyện khí thuật.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiên Xà Xạ Tức 16/12/2013
2 Chương 2 Thiếu niên thiên tài 16/12/2013
3 Chương 3 Vào núi hái thuốc 16/12/2013
4 Chương 4 Lai giả bất thiện 16/12/2013
5 Chương 5 Bảo khố quân Nhật lưu lại 16/12/2013
6 Chương 6 Huyệt động trên vách núi 16/12/2013
7 Chương 7 Huyền táng mộ thất 16/12/2013
8 Chương 8 Nhân mã 16/12/2013
9 Chương 9 Nội chiến trong bảo khố 16/12/2013
10 Chương 10 Quái nhân trong thạch quan 16/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »