MangYTe

Truyện Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc - Lịch sử

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc
  • Tên truyện: Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 29/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Bạn đang đọc truyện Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc của tác giả Giang Hoài Ngọc trên trang đọc truyện online.Giang Phong, một người bình thường sống ở Việt Nam đầu thế kỷ 21, trong một biến cố, bị một lực lượng thần bí đưa về cuối thời Trần, một thời kỳ loạn lạc với đầy những biến cố. Xem một người bình thường làm thế nào từng bước từng bước đi đến tột đỉnh vinh quang.

Xem bánh xe lịch sử làm sao vì Giang Phong mà đổi hướng.

Xem “Đế Quốc La Mã Thần Thánh” nổi tiếng ở châu Âu làm thế nào vì Giang Phong mà tan rã.

Truyện đề cao người Việt, đề cao sự hòa hảo, bình đẳng giữa các dân tộc.

Những người không thích người Việt, ưa thích chủ nghĩa bá quyền, nô dịch dân tộc khác, đừng xem.