MangYTe

Truyện Đường Phương Nhất Chiến - Kiếm hiệp

Đường Phương Nhất Chiến
  • Tên truyện: Đường Phương Nhất Chiến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 23/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Đường Phương Nhất Chiến

Bạn đang đọc truyện Đường Phương Nhất Chiến của tác giả Ôn Thụy An trên trang đọc truyện online.Đọc để cảm nhận một cách viết truyện kiếm hiệp khác của Ôn tiên sinh .Nhân vật chính trong truyện là một cô gái tên Đường Phương của Đường Môn Tứ Xuyên với 2 món ám khí Bạt Mặc Thần Phủ và Lưu Bạch Tiểu Đề Thi vang danh thiên hạ có thể lấy mạng người trong chớp mắt.
Truyện xoay quanh nội bộ ba nhà Đường, Lôi, Ôn với những trận chiến kinh hồn, âm mưu nối tiếp âm mưu, không thứ nào không gợi tới cái cảnh thây chất như núi máu chảy thành sông Nhưng cả câu chuyện cái chết thực sự chỉ của một con cá nhỏ. Truyện đọc nhẹ nhàng đề cao đạo nghĩa hay nói một cách khác là Nghĩa Khí Giang Hồ. Không coi trọng nặng nhẹ, không màng sống chết, không phân Hắc Bạch, chỉ cần mình thấy đúng là làm.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Mình không khóc 23/12/2013
2 Chương 2 Tả Ý Đại Bạt Mặc 23/12/2013
3 Chương 3 Lưu Bạch Tiểu Đề Thi 23/12/2013
4 Chương 4 Bạt Mặc thần phủ phá hỏa quang 23/12/2013
5 Chương 5 Người đàn bà có lòng bàn tay gạch ngang 23/12/2013
6 Chương 6 Tứ Thiển Hoa 23/12/2013
7 Chương 7 Hồng công tử 23/12/2013
8 Chương 8 Ngày nào như ngày đó 23/12/2013
9 Chương 9 Độc vũ 23/12/2013
10 Chương 10 Cái lần gặp gỡ đó 23/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »