MangYTe

Truyện Hàn Huyết Lệnh - Kiếm hiệp

Hàn Huyết Lệnh
  • Tên truyện: Hàn Huyết Lệnh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 23/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Hàn Huyết Lệnh

Bạn đang đọc truyện Hàn Huyết Lệnh của tác giả Nhất Giang trên website đọc truyện online. Trên dòng Bà Tử, sóng nước cuồn cuộn, có một chiếc thuyền nan xuôi dòng. Trên chiếc thuyền là một cậu thiếu niên anh tuấn. Đôi mắt của thiếu niên chăm chỉ nhìn vào be thuyền. Mặt nước rung rinh lay động, thiếu niên kéo ngay tấm lưới ở dưới sông lên, nước sủi bọt ùng ục...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hồi 1 23/12/2013
2 Chương 2 Hồi 2 23/12/2013
3 Chương 3 Hồi 3 23/12/2013
4 Chương 4 Hồi 4 23/12/2013
5 Chương 5 Hồi 5 23/12/2013
6 Chương 6 Hồi 6 23/12/2013
7 Chương 7 Hồi 7 23/12/2013
8 Chương 8 Hồi 8 23/12/2013
9 Chương 9 Hồi 9 23/12/2013
10 Chương 10 Hồi 10 23/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »