MangYTe

Truyện Hỗn Loạn Chiến Thần - Huyền huyễn

Hỗn Loạn Chiến Thần
  • Tên truyện: Hỗn Loạn Chiến Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Hỗn Loạn Chiến Thần

Bạn đang đọc truyện Hỗn Loạn Chiến Thần của tác giả Chàng Phá Nam Tường trên trang đọc truyện online. Hàn Tiến là một đệ tử môn phái tu chân, trong một lần làm nhiệm vụ hắn nổ tan xác.

Vào lúc chỉ còn hồn xác, hắn kiên trì với niềm tin "chết tuyệt đối không phải là tận cùng của sinh mệnh ",bảo trì nguyên thần đi vào một thế giới khác,nhập vào một công tử thế gia suy bại.

Thế giới này là một thế giới chiến loạn liên miên, nhân mạng như cỏ rác.

Hắn làm sao có thể sinh tồn trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nắm tay kẻ nào cứng thì nắm giữ lý lẽ này.

Mới các bạn cùng phiêu lưu theo nhân vật!!!