MangYTe

Truyện Hồng Mông Linh Bảo - Tiên hiệp

Hồng Mông Linh Bảo
  • Tên truyện: Hồng Mông Linh Bảo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014

Tóm tắt nội dung truyện : Hồng Mông Linh Bảo

Bạn đang đọc truyện Hồng Mông Linh Bảo của tác giả Dao Ky trên trang đọc truyện online.Lã Thanh-Minh bị Cha Lã Văn Nhàn người Kinh bỏ rơi từ khi còn trong bụng mẹ (Dân tộc thiểu số Êđê). Người Mẹ cực khổ, tần tảo nuôi Minh.
Khi được ba tuổi Minh bị một nửa viên bi mẻ nhập qua Mi Tâm vào Thức Hải nhưng trong nhà không ai hay biết. Khi đi học vỡ lòng Minh bị ảnh hưởng biến cố lúc ba tuổi, trí lực tổn thương, học hôm trước quên hôm sau nhưng thân thể thì càng ngày càng cường mạnh thành tuyệt phẩm thiên tài luyện võ.Thanh-Minh luyện Nhập môn Quyền Vovinam, Kê quyền, Tạc Đao, Cầm Ngưu Chảo, Hồng Mông Ngũ Hành quyết, Cổ Loa Quyết, Ngũ Hành Biến vv ....Thanh-Minh sẽ làm thế nào tu bổ và sử dụng Hồng Mông Linh Bảo mời các bạn theo dõi …
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hai mẹ con bị bỏ rơi 28/03/2014
2 Chương 2 Họa Phúc Trùng Lai 28/03/2014
3 Chương 3 Minh ngố 28/03/2014
4 Chương 4 Thần kỳ phục hồi 28/03/2014
5 Chương 5 Đồ chơi của Minh 28/03/2014
6 Chương 6 Thú nuôi chim 28/03/2014
7 Chương 7 Thiên sứ âm thầm giáng phàm 28/03/2014
8 Chương 8 Nội gia Hùng Kê quyền 28/03/2014
9 Chương 9 Luyện đao pháp 28/03/2014
10 Chương 10 Ba anh chị em họ Lê 28/03/2014
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »