MangYTe

Truyện Kỳ Thiên Lộ - Tiên hiệp

Kỳ Thiên Lộ
  • Tên truyện: Kỳ Thiên Lộ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Kỳ Thiên Lộ

Bạn đang đọc truyện Kỳ Thiên Lộ của tác giả Tiêu Tiềm trên trang đọc truyện online. Mời thần dễ tiễn thần khó! Kia nếu mời vào tới là một ma tôn thì sao?
Chuyện xưa tựu từ nơi này bắt đầu --.Hắn là một đại ma tôn đi vào địa cầu mưu đồ du hí nhân gian, hắn còn là kẻ đánh nhau nháo sự vi cơm thường tiểu khỏa tử, khi đại ma tôn quyết định thu tiểu khỏa tử làm đồ đệ ngày nào đó lên, không quản là tu chân, tu tiên, tu thần hoặc thậm chí tu ma thế giới, cũng đã mai phục một viên không thể đoán trước siêu cấp bom......Phiêu mạc chi lữ, tái khải truyền kỳ...Tác giả nói.Tham gia phiêu mạc chi lữ thế giới.Con người mới tái đạp trên con đường tu hành.Tu thần? Tu tiên? Tu ma?Ta không biết.Thiên địa diễn biến mở ra.Thực huyễn thế giới ai nắm trong tay?Tần Tiểu Thiên đầu thai trong đó,.Là sinh? Là tử? Là siêu thoát?
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 TẠI NHÂN GIAN 21/12/2013
2 Chương 2 MA TÔN TIẾN MÔN ( MA TÔN VÀO CỬA) 21/12/2013
3 Chương 3 TIỂU TỬ KIÊU NGẠO 21/12/2013
4 Chương 4 THỦ ĐOẠN XÍCH MINH 21/12/2013
5 Chương 5 SƯ TÔN TỰ LUYẾN 21/12/2013
6 Chương 6 DÂY DƯA BÁM CHẶT 21/12/2013
7 Chương 7 THOÁT ĐI ĐỊA CẦU 21/12/2013
8 Chương 8 SONG KIẾM MÔN 21/12/2013
9 Chương 9 TƯ HƯƠNG TRẤN 21/12/2013
10 Chương 10 TƯ HƯƠNG TRẤN 21/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »