MangYTe

Truyện Liệp Quốc - Dị giới

Liệp Quốc
  • Tên truyện: Liệp Quốc
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Dị giới
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Liệp Quốc

Bạn đang đọc truyện Liệp Quốc của tác giả Khiêu Vũ trên trang đọc truyện online.“Quyền thần không mưu triều soán vị đều không phải quyền thần hợp cáchMột ngày nào đó, trên kim tệ của đế quốc sẽ in hình của cái đầu của ông đây….”-------Hạ Á Lôi Minh
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Liệp Quốc - Đi ra thế giới bên ngoài 26/11/2013
2 Chương 2 Liệp Quốc - Dã Hỏa trấn không có người tốt 26/11/2013
3 Chương 3 Liệp Quốc - Chợ đen 26/11/2013
4 Chương 4 Liệp Quốc - nơi chốn chôn người chết 26/11/2013
5 Chương 5 Liệp Quốc - Thật là không có đạo đức 26/11/2013
6 Chương 6 Liệp Quốc - Hạ Á và kẻ đáng thương 26/11/2013
7 Chương 7 Liệp Quốc - Dùng sức đính 26/11/2013
8 Chương 8 Liệp Quốc - Cúc hoa tàn, mãn địa thương 26/11/2013
9 Chương 9 Liệp Quốc - Nghề phụ của Hạ Á 26/11/2013
10 Chương 10 Liệp Quốc - Quy củ 26/11/2013
1  ... Tiếp »