MangYTe

Truyện Linh Khứu Phi Long - Kiếm hiệp

Linh Khứu Phi Long
  • Tên truyện: Linh Khứu Phi Long
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 23/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Linh Khứu Phi Long

Bạn đang đọc truyện Linh khứu phi long của tác giả Lưu Kiến Lương trên website đọc truyện online. Bên ngoài tiếng la thét cũng vang khắp bốn phía, đệ tử Lưỡng Giang phân đà và truy binh Thanh Long Hội đã động thủ với nhau .
Bốn người bọn Mã Long sớm đã cầm sẵn đao trong tay, thấy Viên Mãnh đã chặn đứng cửa lớn, Mã Long nói nhanh: "Thiếu chủ, chúng ta đi cửa sau." ....
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hồi 01 23/12/2013
2 Chương 2 Hồi 02 23/12/2013
3 Chương 3 Hồi 03 23/12/2013
4 Chương 4 Hồi 04 23/12/2013
5 Chương 5 Hồi 05 23/12/2013
6 Chương 6 Hồi 06 23/12/2013
7 Chương 7 Hồi 07 23/12/2013
8 Chương 8 Hồi 08 23/12/2013
9 Chương 9 Hồi 09 23/12/2013
10 Chương 10 Hồi 10 23/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »