MangYTe

Truyện Linh Thứu Phi Long - Kiếm hiệp

Linh Thứu Phi Long
  • Tên truyện: Linh Thứu Phi Long
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Linh Thứu Phi Long

Truyện Linh Thứu Phi Long của tác giả Lưu Kiến Lương. Nội dung truyện linh thứu phi long đây là một bộ truyện kiếm hiệp hay của tác giả Lưu Kiến Lương. Truyện linh thứu phi long có cốt truyện như sau : Bên ngoài tiếng la thét cũng vang khắp bốn phía, đệ tử Lưỡng Giang phân đà và truy binh Thanh Long Hội đã động thủ với nhau .
Bốn người bọn Mã Long sớm đã cầm sẵn đao trong tay, thấy Viên Mãnh đã chặn đứng cửa lớn, Mã Long nói nhanh: "Thiếu chủ, chúng ta đi cửa sau."....Truyện linh thứu phi long là một bộ truyện hay không thể bỏ qua.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chương 1 26/12/2013
2 Chương 2 Chương 2 26/12/2013
3 Chương 3 Chương 3 26/12/2013
4 Chương 4 Chương 4 26/12/2013
5 Chương 5 Chương 5 26/12/2013
6 Chương 6 Chương 6 26/12/2013
7 Chương 7 chương 7 26/12/2013
8 Chương 8 chương 8 26/12/2013
9 Chương 9 chương 9 26/12/2013
10 Chương 10 chương 10 26/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »