MangYTe

Truyện Lưỡng Quảng Hào Kiệt - Kiếm hiệp

Lưỡng Quảng Hào Kiệt
  • Tên truyện: Lưỡng Quảng Hào Kiệt
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 23/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Lưỡng Quảng Hào Kiệt

Bạn đang đọc truyện Lưỡng Quảng Hào Kiệt của tác giả Ôn Thụy An trên trang đọc truyện online.Núi sông Dương Sóc nhất Quế Lâm.Đào Tiềm Bành Trạch ngũ chu liễu,Phan Nhạc Hà Dương nhất huyện hoa.Lưỡng xử chẩm như Dương Sóc hảo,Bích liên phong lý trụ nhân gia.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Lạc địa sinh căn 23/12/2013
2 Chương 2 Tứ tuyệt Nhất quân 23/12/2013
3 Chương 3 Uy chấn Dương Sóc 23/12/2013
4 Chương 4 Kỳ nhân trong thạch thất 23/12/2013
5 Chương 5 Không giết 23/12/2013
6 Chương 6 Trận đánh cầu Vạn Lý 23/12/2013
7 Chương 7 Quảng Tây ngũ hổ 23/12/2013
8 Chương 8 Cửu chỉ cầm long 23/12/2013
9 Chương 9 Giết 23/12/2013
10 Chương 10 Hán Tứ Hải và Đường Bằng 23/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »