MangYTe

Truyện Lương Thế Hoa - Xuyên không

Lương Thế Hoa
  • Tên truyện: Lương Thế Hoa
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Xuyên không
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 13/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Lương Thế Hoa

Bạn đang đọc truyện Lương Thế Hoa của tác giả Cẩm Sắt trên website đọc truyện online. Tôi vẫn cho rằng, sống ở thời đại này là chuyện bất hạnh nhất. Mọi người đều là dối trá, toan tính thiệt hơn, đều là những kẻ mơ hồ nhưng tự cho là đúng.
Sống ở thời đại này hơn hai mươi năm, không có những chuyện tình làm tôi cảm động hay như đẹp như thơ để tôi ngâm nga, hoặc là, người đáng để tôi yêu.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Q.1 - Chương 1 12/12/2013
2 Chương 2 Q.1 - Chương 2 12/12/2013
3 Chương 3 Chương 5 12/12/2013
4 Chương 4 Q.1 - Chương 4 12/12/2013
5 Chương 5 Q.1 - Chương 5 12/12/2013
6 Chương 6 Q.1 - Chương 6 12/12/2013
7 Chương 7 Q.1 - Chương 7 12/12/2013
8 Chương 8 Q.1 - Chương 8 12/12/2013
9 Chương 9 Q.1 - Chương 9 12/12/2013
10 Chương 10 Quyển 2 Xích Bích 12/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »