MangYTe

Truyện Ma Thần Quỷ Kiếm - Kiếm hiệp

Ma Thần Quỷ Kiếm
  • Tên truyện: Ma Thần Quỷ Kiếm
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Ma Thần Quỷ Kiếm

Bạn đang đọc truyện Ma thần quỷ kiếm của tác giả Cổ Long trên trang đọc truyện online. Đó là Kim Ngạo Thiên. Chỉ mỗi cái tên đó thôi, người ta cũng có thể đoán biết Kim Ngạo Thiên là người như thế nào rồi.
Tục danh thường nói lên bản chất mà. Y tự cho mình cái tên Ngạo Thiên, nếu đúng như thế thì y mới đúng là kẻ ngạo mạng coi trời bằng vun. Còn nếu đó là cái tên do song đường để lại thì cũng châm chước cho y phần nào. 
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Kim Ngạo Thiên 26/12/2013
2 Chương 2 Hàm Dương hoạt náo 26/12/2013
3 Chương 3 Tiềm ẩn kiếp vong 26/12/2013
4 Chương 4 Uy chấn Kim trang 26/12/2013
5 Chương 5 Quỷ Bộ Vô Ảnh Tướng 26/12/2013
6 Chương 6 Kiếm sát 26/12/2013
7 Chương 7 Dạ vũ Hàm Dương 26/12/2013
8 Chương 8 Ma Thần 26/12/2013
9 Chương 9 Võ lâm di hận 26/12/2013
10 Chương 10 Cát bụi giang hồ 26/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »