MangYTe

Truyện Ma Thần Tướng Quân - Dị giới

Ma Thần Tướng Quân
  • Tên truyện: Ma Thần Tướng Quân
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Dị giới
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 24/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Ma Thần Tướng Quân

Bạn đang đọc truyện Ma Thần Tướng Quân của tác giả Kiều Phong trên trang đọc truyện online. Nhà khảo cổ học Dương Chính trong lần tình cờ phiêu lưu đến một bộ lạc, đã bị một báu vật lạ đời thu hút, chuyển đến một thế giới vô cùng xa lạ. Anh ta bắt đầu một đoạn nhân sinh dũng mãnh và hào hùng, bắt đầu từ một anh lính làm bia đỡ tên, chỉ xứng là những vật hy sinh cho hai bên tham gia chiến trận. Nhưng biết bao kỳ ngộ đã xảy ra, làm sát thủ, làm tình nhân, làm tướng quân, làm Ma thần. Công hay là tội? Ái tình là vật chi? Thế giới ấy kỳ ảo thế nào?
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Dị giới pháo hôi 23/11/2013
2 Chương 2 Băng Vân công chúa 23/11/2013
3 Chương 3 Khảo thí điên cuồng 23/11/2013
4 Chương 4 Xung đột trong kỹ viện 23/11/2013
5 Chương 5 Tử lý cầu sinh 23/11/2013
6 Chương 6 Tiếp thụ nhiệm vụ 23/11/2013
7 Chương 7 Tiến nhập Lưu Vân 23/11/2013
8 Chương 8 Khố Lý Khắc thương hành 23/11/2013
9 Chương 9 Thợ rèn Ải nhân 23/11/2013
10 Chương 10 Thanh Tử chết 23/11/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »