MangYTe

Truyện Ngược Ái - Khoa huyễn

Ngược Ái
  • Tên truyện: Ngược Ái
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Khoa huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Ngược Ái

Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch. Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: “ Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những thứ trên người ngươi.”Nàng không biết vì cái gì y lại oán hận mình, vì cái gì lại hành hạ đày đọa mình? Lấy tính mạng của đệ đệ ra uy hiếp mình, ngay cả quyền được chết cũng không cho nàng.
Y trả thù nàng, trút hết thù hận của bản thân, nhưng vì cái gì tâm lại dao động.Nàng hận y, chỉ là từ lúc nào, thù hận lại biến thành yêu đến đày đọa.Y cùng nàng đến tột cùng yêu hận tình cừu như thế nào, tâm tan nát, có thể hay không cảm hóa lẫn nhau?
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vận mệnh của nô dịch 27/11/2013
2 Chương 2 Ai bảo ngươi họ Hàn 27/11/2013
3 Chương 3 Điên cuồng làm nhục 27/11/2013
4 Chương 4 Cuộc sống bi thảm 27/11/2013
5 Chương 5 Nô tỳ làm ‘ấm giường’ 27/11/2013
6 Chương 6 Mĩ nhân yêu nhiêu 27/11/2013
7 Chương 7 Sự trừng phạt tàn bạo 27/11/2013
8 Chương 8 Lời cảnh cáo lãnh khốc 27/11/2013
9 Chương 9 Không rõ tội gì 27/11/2013
10 Chương 10 Tàn bạo làm nhục 27/11/2013
1  ... Tiếp »