MangYTe

Truyện Nhất Đẳng Gia Đinh - Dị giới

Nhất Đẳng Gia Đinh
  • Tên truyện: Nhất Đẳng Gia Đinh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Dị giới
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Nhất Đẳng Gia Đinh

Bạn đang đọc truyện Nhất Đẳng Gia Đinh của tác giả Thuần Tình Tê Lợi Ca trên trang đọc truyện online.

Đã từng gặp qua gia đinh còn dám càn rỡ với quý tộc chưa ?

Đã từng gặp qua đế vương còn phải khách khí với gia đinh chưa ?

Đã gặp qua tiểu thư cùng gia đinh thông đồng với nhau chưa ?

Đã gặp qua gia đinh mang theo mối họa khuynh thành chưa ?

Hứa Phong chính là một người đàn ông hiện đại, là một kẻ phong hoa tuyết nguyệt, háo sắc hám gái, nhưng bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà sống lại ở dị giới, trở thành gia đinh mặc quần áo lụa là, đấu với quý tộc, giết chết cường giả, đùa giỡn Tiêu gia tiểu thư, thông đồng với hào môn thục nữ, gây tại họa hàng vạn hàng nghìn lần.