MangYTe

Truyện Phiêu Phong Kiếm Vũ - Kiếm hiệp

Phiêu Phong Kiếm Vũ
  • Tên truyện: Phiêu Phong Kiếm Vũ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 22/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Phiêu Phong Kiếm Vũ

Bạn đang đọc truyện Phiêu Phong Kiếm Vũ của tác giả Cổ Long trên trang đọc truyện online. Truyện kể Chàng chính là Thiết Kích Ôn Hầu Lã Nam Nhân, mà gần đanh thanh danh rất hiển hách trên giang hồ. chàng có một con tuấn mã hy hữu trên đời và một thân công phu tuyệt đỉnh.
Ngoài ra, tướng mạo anh tuấn, phong thái hào hoa còn giúp chàng lấy được đệ nhất mỹ nhân trong vô lâm đương thời là Tiết Nhược Bích làm thê tử.Hai phu thê sẽ cùng nhau phiêu bạc giang hồ và vượt qua sự cắm dỗ cua kẻ thù...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiết Kích Ôn Hầu 22/12/2013
2 Chương 2 Tiềm tung ẩn tích 22/12/2013
3 Chương 3 Đoạt Mệnh song thi 22/12/2013
4 Chương 4 Rồng trong nước cạn 22/12/2013
5 Chương 5 Tam Tâm Thần Quân 22/12/2013
6 Chương 6 Danh sơn sinh biến 22/12/2013
7 Chương 7 thủy chung 22/12/2013
8 Chương 8 Cát bụi dặm trường 22/12/2013
9 Chương 9 Thi triển diệu kế 22/12/2013
10 Chương 10 Nam Thâu Bắc Đạo 22/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »