MangYTe

Truyện Phong Vũ Thanh Triều I - Quân sự

Phong Vũ Thanh Triều I
  • Tên truyện: Phong Vũ Thanh Triều I
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Quân sự
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 13/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Phong Vũ Thanh Triều I

Bạn đang đọc truyện Phong Vũ Thanh Triều I của tác giả VMT trên trang đọc truyện online.Đại Thanh năm 1661, hoàng đế Thuận Trị băng hà. Ái Tân Giác La Huyền Diệp lên ngôi trị vì thiên hạ khi chưa tròn tám tuổi.
Dưới quyền nhiếp chính của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, tân hoàng đế đã cực lực giao tranh giữa căn bệnh hiểm nghèo và sự mưu mô soán ngôi đoạt vị của gian thần Ngạo Bái. Chẳng những thế, ngài lại còn phải đối phó không ngừng với sự thống lãnh của bang phái Đại Minh Triều. Trong có gian thần, ngoài có phản tặc, Khang Hi hoàng đế lâm cảnh tấn thoái lưỡng nan. Và để củng cố ngai vị, ngài không tiếc hy sinh nhân mạng quan thần, vì thiên thu đại nghiệp dẫn đến một trận ái hận tình thù trong giới võ lâm…
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Khang Hi lâm nạn 13/12/2013
2 Chương 2 Thích sát Tây Sơn sự bất thành 13/12/2013
3 Chương 3 Bát hiệp anh hùng 13/12/2013
4 Chương 4 Truy lùng phản tặc 13/12/2013
1  ... Tiếp »