MangYTe

Truyện Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi - Đô thị

Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi
  • Tên truyện: Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Đô thị
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 02/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi

Bạn đang đọc truyện Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi của tác giả Ngã Sửu Đáo Linh Hồn Thâm Xứ trên trang đọc truyện online. Cao Tiệm phi đạt được một khoản phần mềm có thể tìm tòi hiện thực Quỷ Hồn, cùng hư cấu Quỷ Hồn.
Từ nay về sau......Khoái ý ân cừu, phong sinh thủy khởi!Ách, Điền Bá Quang, Bạch Nhật Thử Bạch Thắng (trong nhóm Ngũ Thử - phim bao thanh thiên), Giang Nam Thất Quái, Hồ Thanh Ngưu...... Này cũng chỉ là cấp thấp quỷ mà thôi!P/S: Sưu Quỷ Nghi = Dụng cụ dò tìm các loài quỷ
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cao Tiệm Phi 03/12/2013
2 Chương 2 Siêu Cấp Sưu Quỷ Nghi 03/12/2013
3 Chương 3 CÔNG NĂNG 03/12/2013
4 Chương 4 CHÚT NỮA BỊ HÙ CHẾT 03/12/2013
6 Chương 6 SẮC MẶT KHÓ COI 03/12/2013
7 Chương 7 VẮT ÓC TÌM KẾ 03/12/2013
8 Chương 8 QUỶ 03/12/2013
9 Chương 9 NHÁT ĐIÊN TOÀN BỘ 03/12/2013
10 Chương 10 CAO TIẾN 03/12/2013
11 Chương 11 GIA NHẬP THÀNH PHẦN TRÍ THỨC 03/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »