MangYTe

Truyện Soán Mệnh Sư - Huyền huyễn

Soán Mệnh Sư
  • Tên truyện: Soán Mệnh Sư
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Soán Mệnh Sư
Bạn đang đọc truyện Soán Mệnh Sư của tác giả Tâm Tại Lưu Lãng trên trang đọc truyện online. Bọn họ có năng lực vượt qua thường nhân, bọn họ có thể biết trước quỹ tích vận mệnh của người khác, mà sự tồn tại của bọn họ, là vì cải biến vận mệnh của người khác, chức nghiệp của bọn họ chính là -- Soán Mệnh Sư.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Soán Mệnh Sư - Lần đầu tiên của Lâm Lạc! (1) 09/12/2013
2 Chương 2 Soán Mệnh Sư - Bạn gái đến nhà! (1) 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://mangyte.vn/truyen-soan-menh-su-516.html