MangYTe

Truyện Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Lịch sử

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
  • Tên truyện: Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014

Tóm tắt nội dung truyện : Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Đọc truyện Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc của tác giả Đông Nhất Phương chương mới nhất full prc pdf ebook hỗ trợ xem trên thiết bị di động hoặc xem trực tuyến tại adz.vn
Nhân vật chính là một tay bắn tỉa thiện xạ... trong một lần làm nhiệm vị bị cuốn vào một cơn lốc xoáy ....và anh ta được đưa về quá khứ của vài trăm năm trước đó là thời TAM QUỐC,...Anh ta sẽ đầu quân cho bên nào...Tào Tháo, Lưu Bị, hay Đông Ngô và anh ta sẽ làm gì để trở về...hãy cũng đoc Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Ngăn cơn sóng dữ 28/03/2014
2 Chương 2 Thăng quan 28/03/2014
3 Chương 3 Tảng đá kê chân 28/03/2014
4 Chương 4 Thái Bình Yếu Thuật 28/03/2014
5 Chương 5 Thỉnh chiến 28/03/2014
6 Chương 6 Trên đường đi gặp Chu Thương 28/03/2014
7 Chương 7 Mời chào 28/03/2014
8 Chương 8 Chương 8 28/03/2014
9 Chương 9 Chương 9 28/03/2014
10 Chương 10 Chương 10 28/03/2014
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »