MangYTe

Truyện Thần Ma Cửu Biến - Tiên hiệp

Thần Ma Cửu Biến
  • Tên truyện: Thần Ma Cửu Biến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Thần Ma Cửu Biến

Bạn đang đọc truyện Thần Ma Cửu Biến của tác giả Duy Nhất Thiên Tử trên website đọc truyện online. Từ một tác giả viết tiểu thuyết mỳ ăn liền trên internet kiếm ăn qua ngày, Trương Hiểu Vũ bất ngờ xuyên việt đến thế giới phá vỡ những sự tưởng tượng thông thường.
Nơi đây là sân khấu của cường giả, của máu tanh, của mạnh được yếu thua... Trương Hiểu Vũ tìm được bộ công pháp tu luyện thân thể Thần Ma Cửu Biến, từng bước một bước lên đỉnh phong, lĩnh ngộ thể chi áo nghĩa, cuối cùng khống chế vũ trụ, thay đổi qui tắc!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Xuyên việt Hoàng Thạch Trấn 20/12/2013
2 Chương 2 Cương Lôi Kính 20/12/2013
3 Chương 3 Đằng Vân Đại Lục 20/12/2013
4 Chương 4 A Nhật Na 20/12/2013
5 Chương 5 Kinh biến 20/12/2013
6 Chương 6 Chiến đấu cấp bậc Võ Hùng 20/12/2013
7 Chương 7 Lưỡng bại câu thương 20/12/2013
8 Chương 8 Lâu Lan Trấn 20/12/2013
9 Chương 9 Cô gái kiên cường 20/12/2013
10 Chương 10 Hách Liên nhị tiểu thư 20/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »