MangYTe

Truyện THIÊN KIẾP Y SINH - Tiên hiệp

THIÊN KIẾP Y SINH
  • Tên truyện: THIÊN KIẾP Y SINH
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : THIÊN KIẾP Y SINH

Bạn đang đọc truyện Thiên Kiếp Y Sinh của tác giả Thắng Kỷ trên trang đọc truyện online. Dù tu chân giả có mạnh mẽ hơn nữa nhưng khi đối mặt với thiên kiếp lúc phi thăng cũng run rẩy giống như ngày tận thế sắp phủ xuống.Trừ phi ngươi có thể tìm được tu chân giả đặc biệt, “chuyên gia độ thiên kiếp” Thiên Kiếp Y Sinh giúp đỡ.Không có ai nghĩ tới Thiên Kiếp Y Sinh vô cùng lợi hại cũng chỉ là một bác sĩ trong một phòng khám bình thường.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 THIÊN KIẾP Y SINH - Lại Phi Thăng 19/11/2013
2 Chương 2 THIÊN KIẾP Y SINH - Ly Khai 19/11/2013
3 Chương 3 THIÊN KIẾP Y SINH - Thuần phác phúc hậu 19/11/2013
4 Chương 4 THIÊN KIẾP Y SINH - Cờ vây cũng có khiêu chiến 19/11/2013
5 Chương 5 THIÊN KIẾP Y SINH - Phật viết 19/11/2013
6 Chương 6 THIÊN KIẾP Y SINH - Thân nhân ấm áp 19/11/2013
7 Chương 7 THIÊN KIẾP Y SINH - Ý nghĩ cuồng vọng 19/11/2013
8 Chương 8 THIÊN KIẾP Y SINH - Xin cao nhân đi ra 19/11/2013
9 Chương 9 THIÊN KIẾP Y SINH - Xuất thủ 19/11/2013
10 Chương 10 THIÊN KIẾP Y SINH - Xuất thủ tàn nhẫn 19/11/2013
1  ... Tiếp »