MangYTe

Truyện Thiên Nhai Hiệp Lữ - Kiếm hiệp

Thiên Nhai Hiệp Lữ
  • Tên truyện: Thiên Nhai Hiệp Lữ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 11/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Thiên Nhai Hiệp Lữ

Bạn đang đọc truyện Thiên Nhai hiệp lữ của tác giả Ngọa Long Sinh trên website đọc truyện online. Khi Lâm Hàn Thanh vận công lực toàn thân chống lại luồng kỳ nhiệt, chàng chỉ cảm thấy kỳ nhiệt chạy khắp toàn thân khiến chàng không thể chịu đựng nổi, nhưng khi chàng buông lơi thì trái lại khả năng chịu đựng tăng lên, luồng kỳ nhiệt cũng tăng lên từng hồi khiến chàng dần dần chìm vào cõi mê.
Khi tỉnh dậy, phương Đông hiện ra một vùng trắng sáng, Lâm Hàn Thanh qua đêm tại bãi cỏ hoang này. Sương sớm cùng mồ hôi đọng lại thấm ướt áo chàng. Lâm Hàn Thanh duỗi hai chân, từ từ ngồi dậy, chỉ cảm thất mình như vừa qua một cơn bệnh nặng, toàn thân yếu ớt rũ riệt. Chàng gắng gượng bò dậy, định rõ phương hướng rồi chậm rãi lê bước...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hồi 1 11/12/2013
2 Chương 2 Hồi 2 11/12/2013
3 Chương 3 Hồi 3 11/12/2013
4 Chương 4 Hồi 04 11/12/2013
5 Chương 5 Hồi 05 11/12/2013
6 Chương 6 Hồi 06 11/12/2013
7 Chương 7 Hồi 07 11/12/2013
8 Chương 8 Hồi 08 11/12/2013
9 Chương 9 Hồi 09 11/12/2013
10 Chương 10 Hồi 10 11/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »