MangYTe

Truyện Thiết Thư Trúc Kiếm - Kiếm hiệp

Thiết Thư Trúc Kiếm
  • Tên truyện: Thiết Thư Trúc Kiếm
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 25/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Thiết Thư Trúc Kiếm

Bạn đang đọc truyện Thiết thư trúc kiếm của tác giả Trần Thanh Vân trên website đọc truyện online. Thiết Thư Trúc Kiếm Tác giả: Trần Thanh Vân Hồi 53 Cừu Thiên Hiệp đứng giữa bức mảnh lưới sắt cao giọng quát to: - Thiết Huyết bảo ! Các ngươi là kẻ đáy giếng nhìn trời, mảnh lưới sắt này đâu cản nổi bước tiến của ta ! Vừa nói dứt, chàng tuốt phăng thanh “Khô trúc thánh kiếm” ra khỏi vỏ, quay một vòng tròn, kim quang chiếu ra vàng rực rỡ sáng chói khắp mặt trường.
Nhan Như Ngọc thấy Cừu Thiên Hiệp động thủ nàng biến sắc kêu lên thất thanh: - Dừng tay lại. Mau ! Vừa nói dứt nàng rút phăng thanh kiếm dài, lây động vù vù, chìa mũi cản ngay ngọn “Khô trúc thánh kiếm” mà chính Cừu Thiên Hiệp đang thở thần lực chém xả và mãnh lưới. “Khô trúc thánh kiếm” là vật chí bửu kỳ trân, sắc bén tột đời ... Bỗng nghe - Keng ! Tiếng binh khí chạm nhau tóe lửa, thanh...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Kẻ thù lại là người thân 25/12/2013
2 Chương 2 Trong tai nạn lại gặp kỳ nhân 25/12/2013
3 Chương 3 Tà Tâm Hắc đạo 25/12/2013
4 Chương 4 Túi tham không đáy 25/12/2013
5 Chương 5 Một ý nguyện trước khi lên đường 25/12/2013
6 Chương 6 Chốn rừng hoang gặp mỹ nữ Nơi đá núi bị trói tay 25/12/2013
7 Chương 7 Song Lệnh giao hoan 25/12/2013
8 Chương 8 Thiên Nam song tinh 25/12/2013
9 Chương 9 Thà chịu chết, không chịu mất võ công 25/12/2013
10 Chương 10 Dưới chân núi Võ Đang 25/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »