MangYTe

Truyện Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân - Kiếm hiệp

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
  • Tên truyện: Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 11/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Bạn đang đọc truyện Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân của tác giả Cửu Bả Đao trên website đọc truyện online. Thiếu Lâm tự đệ bát đồng nhân - đồng nhân thứ tám chùa Thiếu Lâm. Truyền kỳ về một người nhà quê trở thành đồng nhân mạnh nhất trong lịch sử Thiếu Lâm.
Một thiếu niên nhà quê ôm mộng học võ hành hiệp giang hồ lên Thiếu Lâm. Nhưng Thiếu Lâm lúc đó đã đi xuống trầm trọng dưới ách đàn áp của Nguyên Mông và của phản đồ Bất Sát. Ở đó, y gặp người đồng tâm đồng chí, con trai đại hiệp Trương Huyền, kẻ luôn bị đồng môn coi khinh và bắt nạt. Từ đây truyền kỳ bắt đầu.....
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chương 1 11/12/2013
2 Chương 2 Chương 2 11/12/2013
3 Chương 3 Chương 3 11/12/2013
4 Chương 4 Chương 4 11/12/2013
5 Chương 5 Chương 5 11/12/2013
6 Chương 6 Chương 6 11/12/2013
7 Chương 7 Chương 7 11/12/2013
8 Chương 8 Chương 8 11/12/2013
9 Chương 9 Chương 9 11/12/2013
10 Chương 10 Chương 10 11/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »