MangYTe

Truyện Tịch Mịch Cao Thủ - Thần Châu Kỳ Hiệp - Kiếm hiệp

Tịch Mịch Cao Thủ - Thần Châu Kỳ Hiệp
  • Tên truyện: Tịch Mịch Cao Thủ - Thần Châu Kỳ Hiệp
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Tịch Mịch Cao Thủ - Thần Châu Kỳ Hiệp

Đọc các tác phẩm kiếm hiệp ta thường thấy xuất hiện các cao thủ, những người mà mọi người phải e dè, nể sợ. Muốn trở thành cao thủ võ lâm phải là bậc anh tài xuất chúng, tinh thông võ nghệ. thuật pháp, nhanh nhạy và nhất là tâm phải tĩnh. Tĩnh để thấy được động, tĩnh để có thế mà động, tĩnh để làm đối phương bất động.

Kỳ  thật, cao thủ có một khỏa tịch mịch tâm, bởi vì cao thủ tạo nên vốn là dùng tịch mịch chồng chất mà thành.

Muốn khoái hoạt, muốn đặc sắc, muốn không có gì lo lắng, cũng đừng đem làm cao thủ.

Đọc Tịch Mịch Cao Thủ [Thần Châu Kỳ Hiệp] để ta thấy một thế giới võ lâm đầy màu sắc, người biết võ thì nhiều mà người biết dùng võ mới thực sự là cao thủ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cao Thủ 27/12/2013
2 Chương 2 Tịch Mịch 27/12/2013
3 Chương 3 Anh hùng tịch mịch 27/12/2013
4 Chương 4 Tráng sĩ bi ca 27/12/2013
5 Chương 5 Anh hùng không tịch mịch 27/12/2013
1  ... Tiếp »