MangYTe

Truyện TIÊU DAO - Tiên hiệp

TIÊU DAO
  • Tên truyện: TIÊU DAO
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : TIÊU DAO

Bạn đang đọc truyện Tiêu Dao của tác giả Lâm Thiên Vũ trên trang đọc truyện online.

Thiền tâm không ghé bến sầu,Đêm đêm tựa cửa bên lầu ngoạn trăng Vén mây như thể sao băng Ngao du vũ trụ, cánh bằng thảnh thơi Ngoài bến nước, vượt chân trời Vô Biên tâm thức như khơi đạo huyền Dưới trăng thơ thẩn bóng tiên Vào ra nhân thế hướng lên Phật-đàTrăm năm trong cõi người taCông danh vất bỏ, ấy là .

thoát thân !

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 TIÊU DAO - Ngũ tộc Tinh linh (1) 18/11/2013
1 Chương 1 TIÊU DAO - Ngũ tộc Tinh linh (2) 18/11/2013
1 Chương 1 TIÊU DAO - Ngũ tộc Tinh linh (3) 18/11/2013
1 Chương 1 TIÊU DAO - Ngũ tộc Tinh linh (4) 18/11/2013
1 Chương 1 TIÊU DAO - Ngũ tộc Tinh linh (5) 18/11/2013
2 Chương 2 TIÊU DAO - Thần Ma khai chiến (1) 18/11/2013
2 Chương 2 TIÊU DAO - Thần Ma khai chiến (2) 18/11/2013
2 Chương 2 TIÊU DAO - Thần Ma khai chiến (3) 18/11/2013
2 Chương 2 TIÊU DAO - Thần Ma khai chiến (4) 18/11/2013
2 Chương 2 TIÊU DAO - Thần Ma khai chiến (5) 18/11/2013
1  ... Tiếp »