MangYTe

Truyện TRU TIÊN I - Tiên hiệp

TRU TIÊN I
  • Tên truyện: TRU TIÊN I
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013

Tóm tắt nội dung truyện : TRU TIÊN I

Bạn đang đọc truyện Tru Tiên I của tác giả Tiêu Đỉnh trên trang đọc truyện online.Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ “Thanh Vân Môn”.

Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần… Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn.

Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao.

“Tru Tiên” thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm.

Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta…

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 TRU TIÊN I - Thanh Vân 19/11/2013
2 Chương 2 TRU TIÊN I - Mê Cục 19/11/2013
3 Chương 3 TRU TIÊN I - Hồng Nguyện 19/11/2013
4 Chương 4 TRU TIÊN I - Kinh Biến 19/11/2013
5 Chương 5 TRU TIÊN I - Nhập Môn 19/11/2013
6 Chương 6 TRU TIÊN I - Bái Sư 19/11/2013
7 Chương 7 TRU TIÊN I - Sơ Sử (1) 19/11/2013
8 Chương 8 TRU TIÊN I - Truyền Nghệ 19/11/2013
9 Chương 9 TRU TIÊN I - Phật và Đạo 19/11/2013
10 Chương 10 TRU TIÊN I - U Cốc 19/11/2013
1  ... Tiếp »