MangYTe

Truyện Trường Sinh Bất Tử - Tiên hiệp

Trường Sinh Bất Tử
  • Tên truyện: Trường Sinh Bất Tử
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Trường Sinh Bất Tử

Bạn đang đọc truyện Trường Sinh Bất Tử của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Tuyệt thế hung nhân , Đa mưu túc trí , Vi cầu trường sinh , Mưu đồ thiên hạ . Hai mươi lăm tuổi đi vào này tu hành thế giới , Chung sơn luôn luôn tại cố gắng , Lại phát hiện tiên phàm chênh lệch rất xa xôi , Phàm nhân cả đời cố gắng , Không thể thành tiên . Phí thời gian cả đời , Tám mươi năm hồng trần quay cuồng , Ma luyện 了 chung sơn một viên tang thương sáng 的 tâm .
 Rốt cục , Ở tóc trắng xoá , Đại nạn buông xuống 的 tám mươi tuổi tuổi , Nghênh đón 了 tiến vào tiên cánh cửa 的 cuối cùng cơ hội . Nhập tiên cánh cửa , Tìm tiên đạo . Vi cầu trường sinh , Mưu đồ thiên hạ .
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đại Thọ 80 Tuổi 16/12/2013
2 Chương 2 Long cốc môn 16/12/2013
3 Chương 3 Đại Hội Tông Môn 16/12/2013
4 Chương 4 Cảnh Giới Tiên Thiên 16/12/2013
5 Chương 5 Tử Huân Tiên Tử 16/12/2013
6 Chương 6 Hồng Loan Thiên Kinh 16/12/2013
7 Chương 7 Yêu Thú 16/12/2013
8 Chương 8 Hàn Nha Tấn Công 16/12/2013
9 Chương 9 Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp 16/12/2013
10 Chương 10 Khai Dương Tông 16/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »