MangYTe

Truyện Truyền Kiếm - Kiếm hiệp

Truyền Kiếm
  • Tên truyện: Truyền Kiếm
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Truyền Kiếm

Bạn đang đọc truyện Truyền Kiếm của tác giả Văn Mặc trên trang đọc truyện online. Cảnh giới tu luyện của Linh Kiếm Sư phân ra bảy tầng lớn, gồm: Dưỡng Kiếm, Kiếm Mạch, Kiếm Cương, Kiếm Nguyên, Kiếm Thai, Kiếm Tâm, Kiếm Đỉnh.
Trong đó Dưỡng Kiếm có chín tầng, từ cảnh giới Kiếm Mạch thì mỗi cảnh giới phân ra bốn cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, và viên mãn. 
Mạc Vấn, một thiếu niên vừa sinh ra kinh mạch đã không trọn vẹn, sống không quá mười tám tuổi. Liệu chàng thiếu niên này sẽ phải làm gì để chống chọi với số phận?
Kiếm, một thế giới chỉ có kiếm, nơi mà kiếm tu ngự trị!
Vì sao vạn kiếm lại rung động?
Hóa thân làm kiếm, dung nạp linh tính của ngàn vạn tàn kiếm làm một thể, đúc thành Thiên chi kiếm!Truyền Kiếm!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tàn mạch bẩm sinh 27/12/2013
2 Chương 2 Phi tiên 27/12/2013
3 Chương 3 Kiếm đang khóc 27/12/2013
4 Chương 4 Tiểu Hắc 27/12/2013
5 Chương 5 Hưu Thư 27/12/2013
6 Chương 6 Dùng thân đúc kiếm 27/12/2013
7 Chương 7 Không thể quay lại! 27/12/2013
8 Chương 8 Kiếm khí 27/12/2013
9 Chương 9 Lãnh nguyệt vô thanh 27/12/2013
10 Chương 10 Ám sát 27/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »