MangYTe

Truyện Tử Quải Ô Cung - Kiếm hiệp

Tử Quải Ô Cung
  • Tên truyện: Tử Quải Ô Cung
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 25/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Tử Quải Ô Cung

Bạn đang đọc truyện Tử quải ô cung của tác giả Tư Mã Tử Yên trên website đọc truyện online. Thái Sơn! Xưa kia là Đông Nhạc, thuộc một trong năm đại danh sơn Trung Nguyên, núi cao ngàn trượng, trên có rất nhiều chùa cổ, người xưa có câu: “Lên Thái Sơn sẽ thấy thiên hạ bé” đủ biết ngọn núi này cao đến dường nào.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hồi 1 25/12/2013
2 Chương 2 Hồi 2 25/12/2013
3 Chương 3 Hồi 3 25/12/2013
4 Chương 4 Hồi 4 25/12/2013
5 Chương 5 Hồi 5 25/12/2013
6 Chương 6 Hồi 6 25/12/2013
7 Chương 7 Hồi 7 25/12/2013
8 Chương 8 Hồi 8 25/12/2013
9 Chương 9 Hồi 9 25/12/2013
10 Chương 10 Hồi 10 25/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »